Plakat WP 2017 jpg
III WSCHÓD PIĘKNA FESTIWAL (30.06 – 2.07) Dorotowo – Olsztynek – Olsztyn
Czerwiec 30, 2017
Dorotowo
Hotel Galery 69
Google Map
Tickets

30.06 – HOTEL GALERY 69 – DOROTOWO – Koncert na wodzie (wejście 19:00)
G R Z E C H   P I O T R O W S K I   „ONE WORLD”   feat:
A N N A   M A R I A   J O P E K,   B R A M   S T A D H O U D E R S,
R O B E R T   K U B I S Z Y N,  R O B E R T   L U T Y

01.07 – OLSZTYNEK – SKANSEN (wejście 16:00)
A T O M   S T R I N G   Q U A R T E T,   N A T A L I A   M A T H E O,   A G A   D E R L A K   trio,
S T A N I S Ł A W   S Ł O W I Ń S K I   solo,   M A Ń K A   D R U C I A K   i   W A R S Z A W I A K I
Ś W I Ą T Y N I A   D Ź W I Ę K U  (Navigatorgong & Grzegorz Korzeniec – kąpiel w dźwięku)
P O K A Z  –  N O C   K U P A Ł Y

02.07 – OLSZTYN – AMFITEATR im. Czesława Niemena (wejście 19:00)
W O R L D   O R C H E S T R A  *  G R Z E C H   P I O T R O W S K I   feat:
S E B A S T I A N   K A R P I E L   B U Ł E C K A,   M A R C I N   W A S I L E W S K I,
R A S M   A L – M A S H A N,   G H O S T M A N,   A L C H E M I K   O R C H E S T R A,
W I E S Ł A W   P I E R E G O R Ó L K A,  B I G   C O L L E C T I V E   B A N D
A T O M   S T R I N G   Q U A R T E T,   R O B E R T   L U T Y,   M A T E U S Z   S Z E M R A J
A D E B   C H A M O U N,   R O B E R T   K U B I S Z Y N,   K A M I L   R O G I N S K I,
F E L I X   R A M O S,   C H A N G A Y   C H A N T R E

BILETY : EBILET.PL

https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/wschod-piekna/

grafika JOPEK SEBEK2 mix GRZECH2 grafika GRZECH