TGDP3635
Cabo Verde – Grzech Piotrowski Trio – Maluko WO House & Studio (Sal Island)
Czerwiec 2, 2017
Cabo Verde, Sal Island, Santa Maria
Maluko WORLD ORCHESTRA House & Studio
Google Map

G R Z E C H   P I O T R O W S K I   –   S A X
M A T E U S Z   S M O C Z Y Ń S K I   –   V I O L
C H A N G A Y   C H A N T R E   –   P E R C.

GTGDP3635